14:33:46
  права  
 

Добре дошли в сайта на Bgdot.com. В работата си Bgdot.com и неговите съдружници се стремят изцяло да бъдат в услуга на своите клиенти, като им осигуряват висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите възможни световни стандарти. При всякакви възможни възникнали спорове или недоразумения между Bgdot.com и негови клиенти Bgdot.com поема ангажимента първо да потърси директно взаимноприемливо разрешение на тези спорове и недоразумения.При отказ на всяка една от страните за приемане на подобно взаимноприемливо решение ще влязат в сила следните права и задължения на страните.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. Bgdot.com си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.

 

 

АВТЕНТИЧНОСТ

 

За да получи възможно най-добрите цени за продуктите, които предлага по правило се подразбира, че Bgdot.com НЕ е официален представител на фирмите и производителите на тези продукти. Въпреки това всички стоки и продукти предлагани в този сайт са НОВИ И ОРИГИНАЛНИ по произход, доставени и гарантирани от официални представители на съответните марки.

 

 

ГАРАНЦИИ

 

Всички стоки в сайта на Bgdot.com се продават с гаранция, сроковете и условията, на която са описани от производителя или официалния вносител на съответната стока. Тази гаранция се удостоверява с гаранционна карта, която задължително придружава закупената стока и влиза в сила от датата на изпращането на стоката, което се отбелязва и в гаранционната карта. Освен ако не е изрично упоменато възможните дефекти покрити от гаранцията се отсраняват безплатно в оторизираните сервизи в България и в останалите държави по света, изрично описани в гаранционната карта на продукта. Bgdot.com не е страна, освен ако не е изрично упоменато по гаранционния договор между купувача и производителя на продукта, но не би отказал съдействие при разрешаването на възможни спорове.
Всякакви други искове срещу Bgdot.com за компенсиране на щети, разваляне на договора за продажба, възстановяване на сумата на покупката или замяна на стоката или продукта са изключени и не подлежат на разглеждане.

 

 

СИГУРНОСТ

 

Личната информация, която подавате към сайта на Bgdot.com е защитена при възможно най-високото технологично ниво на сигурност съществуващо в момента. Екипът на Bgdot.com осигурява 24 часова поддръжка, 7 дни в седмицата на системното си оборудване. Bgdot.com счита за свое задължение да прилага незабавно всяка нова разработка, която би допринесла за по-нататъшното подобряване на цялостната система на сигурност на сайта.
Bgdot.com ви гарантира,че вашата лична информация подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена.По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим вашата лична информация на трета страна.Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката ви, както и при нужда от помощ при бъдещи ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности свързани с изпълненията на вашите поръчки имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.
Неразрешеното използване на чужди кредитни карти и измамите с кредитни карти са тежки престъпления както по федералните закони на Съединените Щати, така и по българското законодателство. При възникването на подобен случай ние ще окажем пълно съдействие и ще предоставим цялата налична ни информация свързана с него, ако тя ни бъде поискана от органите на правосъдието или други официални органи упълномощени да искат такава информация или съдействие.

 

 

АВТОРСКИ ПРАВА

 

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста , графиките, снимките и запазените знаци са собственост на Bgdot.com , на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.

 

 

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

 

Стремежът на Bgdot.com е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация свързана със стоките и услугите предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни. Bgdot.com си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. Bgdot.com не носи отговорност и няма да уважи искове основани на типографски или ценови грешки допуснати в този сайт. Bgdot.com си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта, поръчки за които Bgdot.com има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които Bgdot.com счита, че са в ущърб на неговите или на съдружниците му интереси. Bgdot.com си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице извършени чрез този сайт.

 

 

ОТГОВОРНОСТИ

 

Всички стоки закупени от сайта на Bgdot.com се изпращат по куриерски служби с които Bgdot.com има сключени договори.За Всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към Bgdot.com.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Bgdot.com приветствува всякакви коментарии относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментарии, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на Bgdot.com и Bgdot.com ще има правото да използува, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

Този сайт е създаден и се контролира от компанията Bgdot.Ltd регистрирана по законите на щата Невада. Законодателството на щата Невада ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се отнасят и решават от федералния съд в Carson City, Nevada, и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на този съд.

 

 

ЦЯЛОСТНО СЪГЛАСИЕ

 

Тези права и задължения заедно със самостоятелно поетите задължения на Bgdot.com по гаранциите, изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и Bgdot.com.